מבוא

האתר yodfat.shop (“האתר”) מופעל ע”י חברת יודפת – מושב יודפת אחזקות בע”מ ח.פ.511308298 (“החברה”). כתובת החברה: מושב יודפת, ד.נ. משגב 201800. כתובת דואר אלקטרוני של החברה לכל פניה: , טלפון: 058-7477780.

האתר משמש את החברה למכירת מוצרים אשר כוללים בין היתר גרביים, שמן זית ודבש, פקעות ובצלים, ביגוד ומוצרים שיודפת אחזקות מייצרת ומייבאת (“המוצרים”).

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

כל שימוש, צפייה, גלישה באתר או רכישה (“שימוש”) שיעשה על ידך (להלן: “הלקוח” ו/או “המשתמש” ו/או “הרוכש”) באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות כל מחשב ו/או תקשורת סלולארית, כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטים להלן ולהוראות כל דין.

בטרם הכניסה לאתר והשימוש בו הנך נדרש לקרוא בעיון תקנון זה (“התקנון”), שכן תחילת השימוש באתר מהווה אישורך שקראת והבנת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, ואתה מסכים ומקבל אותם ללא כל סייג או תנאי, וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או האתר ו/או כל מי מטעמן. אם אינך מסכים להם, הנך נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.

הרכישה

האתר הינו בבעלותה של החברה אשר מספק למשתמשים מידע ומאפשר ללקוחות קנייה של המוצרים באמצעות האינטרנט. ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.

הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.

בעת רכישת מוצרים יתבקש הלקוח להזין את פרטיו האישיים. ביצוע הרכישה מותנה בהזנת פטיו הנכונים של הלקוח. החברה תעשה שימוש במידע שמסר הלקוח בהתאם למדיניות הפרטיות בתקנון זה.

המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ.

קבלת המוצרים על ידי הלקוח הינה באמצעות איסוף עצמי מחנות החברה בכתובתה. באפשרות הלקוח לסמן בקשה לקבלת המוצרים לכתובת. עשה כן, יישא הלקוח בעלות ויחולו התנאים המפורטים בפרק המתאים להלן.

השימוש באתר מיועד לשימוש אישי ופרטי בלבד, ואין לעשות בו שימוש מסחרי או סיטונאי מכל סוג שהוא. כמו כן, הנך מתחייב לא להשתמש באתר למטרה בלתי חוקית כלשהיא.

החברה רשאית לעדכן את האתר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי ו/או לשנות את מחירי המוצרים ותעריפי המשלוחים מעת לעת, והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. המחיר התקף הוא המחיר הנקוב בעת התשלום.

המלאי של כל מוצר שמוצג באתר הינו מוגבל, ויתכן מחסור במוצרים בטרם שהדבר יתעדכן באתר. השלמת ההזמנה ואישורה מותנים בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי בעת ביצוע ההזמנה. במידה שמוצר אזל מן המלאי, תהיה ההחברה רשאית להודיע ללקוח על ביטול ההזמנה. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק אשר נגרם לו ו/או לצד שלישי.

המוצרים איך שהם מוצגים בתמונות באתר עלולים להיראות גדולים/ קטנים/ שונים בהיבט מסוים ביחס למצבם בפועל. הלקוח מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ביחס לכך, לרבות טענת אי-התאמה.

ביטול

רצה הלקוח לבטל עסקת רכישה, ייצור הוא קשר עם החברה לשם ביטול, ויחזיר את המוצר שקיבל, כפי שיפורט להלן.

ניתן להודיע על ביטול העסקה בכל אחת מהדרכים הבאות: בטלפון; בדואר רשום; בדוא”ל; וכן באמצעות מילוי הודעת ביטול באתר בדף צור קשר, ההודעה תכלול שמו של הלקוח ומספר תעודת הזהות שלו.

ביטולי עסקה והחזרת מוצרים יעשו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ובתקנות שהותקנו מכוחו (בפרק זה: “החוק והתקנות”), ובסייגים הקבועים בהם.

לא ניתן לבטל עסקת רכישת מוצרים פסידים לרבות מוצרי מזון. ביטול לפי תקנון זה לא יחול על מוצרים אלה.

ניתן לבטל עסקת רכישת טובין מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת פרטי העסקה לפי המאוחר או בתוך 4 חודשים, אם הלקוח הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, הכל בתנאי שהטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי הרוכש.

הביטול כאמור כפוף לכך שהטובין יוחזר באריזתו המקורית, שלם, עם התוויות המקוריות, ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא ושלא נעשה בו כל שימוש. החברה בלבד היא שתקבע אם הסחורה שהוחזרה עומדת בדרישות סעיף זה.

בביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בגין ביטול כאמור הלקוח יישא בדמי ביטול בהתאם להוראות החוק והתקנות, ועלות החזרת המוצרים לחברה תחול על הלקוח.

הלקוח יחזיר את המוצרים לכתובת החברה.

הזיכוי יתבצע לאחר ובכפוף להחזרת המוצר על ידי הלקוח לחברה כמפורט לעיל ולאחר ובכפוף להצגת חשבונית ו/או פתק החלפה. הזיכוי יועבר, לאחר ניכוי דמי הביטול ככל שיחולו, לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה, בכפוף ללוחות הזמנים של חברת האשראי, תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.

הקבוע לעיל לגבי ביטול עסקת רכישת טובין יחול בשינויים המחויבים על החלפת טובין.

אספקה והובלת המוצר

קבלת המוצרים על ידי הלקוח הינה באמצעות איסוף עצמי מחנות החברה בכתובתה. באפשרות הלקוח לסמן בקשה לקבלת המוצרים לכתובת. עשה כן, יישא הלקוח בעלות האספקה (“דמי משלוח”) כדלקמן:

בהזמנה עד 489 ₪ יתווספו דמי משלוח בסך 35 ₪ עבור אספקה בשילוח עד לכתובתו של הלקוח כפי שהוזנה בעת ביצוע ההזמנה.

בהזמנה מעל 490 ₪ לא יחולו דמי משלוח עבור אספקה בשילוח עד לכתובתו של הלקוח כפי שהוזנה בעת ביצוע ההזמנה.

ניתן לבצע הזמנה לאיסוף מנקודת חלוקה על פי הרשימה המופיעה באתר בזמן ביצוע ההזמנה.

בהזמנה עד 289 ₪ יתווספו דמי משלוח בסך 20 ₪ עבור אספקה בשילוח לנקודת חלוקה  כפי שהוזנה בעת ביצוע ההזמנה.

בהזמנה מעל 290 ₪ לא יחולו דמי משלוח עבור אספקה לנקודת חלוקה כפי שהוזנה בעת ביצוע ההזמנה.

אם בעת ביצוע ההזמנה מסר הלקוח פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אל הלקוח. דמי הטיפול והמשלוח בגין החזרת המוצאים לאחר שלא הסתדרה מסירתם לאור הפרטים השגויים שמסר הלקוח – יחולו על הלקוח.

אספקת המוצרים כאמור היא רק לאחר שסימן הלקוח בקשה לקבלת המוצרים לכתובת בשלב ביצוע התשלום, ולאחר ששילם דמי המשלוח החלים.

אספקת המוצרים תתבצע על ידי חברה שליחויות חיצונית או באמצעות הדואר. החברה אינה מתחייבת לספק את ההזמנה ללקוח אם כתובתו הינה מחוץ לתחום האספקה של חברת השליחויות החיצונית.

אין אספקת מוצרים לחו”ל.

זמני אספקת המוצרים הינם 7 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה במקרה של שליחות באמצעות חברת השליחויות החיצונית, ו-14 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה במקרה של משלוח המוצר על ידי החברה בדואר רשום.

החברה אינה אחראית לכל עיכוב מכל סוג שהוא באספקת המוצרים, כתוצאה מגורמים שאינם בשליטתה.

זמני האספקה כפופים לפעילות של בנק הדואר, ולפעילותה ועומס העבודה של חברת השליחויות החיצונית. זמני האספקה באמצעות חברת השליחויות החיצונית עשויים להתארך בכ- 10 ימים נוספים בשל עומס העבודה.

אחריות

בשעת השימוש באתר, החברה תהיה רשאית להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ”עוגיות” (Cookies), או טכנולוגיות דומות, המאחסנות מידע מסוים במחשב של המשתמש, מאפשרות לחברה להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, ומשפרות את חווית השימוש של המשתמש בשירותי החברה. העוגיות יסייעו לחברה לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות לאתר ו/או לאפליקציה.

החברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר ו/או באתר ו/או מה שמצוי בו ו/או בעת המשלוח, לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור כל נזק שייגרם לו ו/או לצדדים שלישיים עקב שימוש באתר ו/או במוצר שנקנה מהחברה.

ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם )’Is As ‘ו- ‘Available As .)’החברה לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע ידוע לו שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

באם נפלה טעות בתיאור פריט המופיע באתר לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הסודות המסחריים, הדגמים, האתר, על כלל התוכן והמידע וכן סימני המסחר המפורסמים בו הנו רכושה הבלעדי של החברה. כל זכויות הבעלות באתר ובשירותים, לרבות זכויות הקניין הרוחני, הנן רכושם הבלעדי של החברה ויישארו בבעלותה המלאה בכל עת.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במה מתוכנו של האתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ”ב באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר, או לאפשר לצד שלישי להשתמש באתר, ללא הרשאה מפורשת בכתב מאת החברה. על הלקוחות המשתמשים באתר החברה חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל או לפרסם ללא רשות מפורשת של החברה בכתב ומראש. יש להשתמש בשירותים השונים הניתנים באתר למטרות חוקיות בלבד.

אבטחת מידע ופרטיות
החברה מתחייבת לנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור בסודיות ככל האפשר מידע אישי אודות הלקוח.

מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. החברה לא תישא בכל אחריות לחדירה למידע באתר או שימוש בו לרעה על ידי צד שלישי, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר במקרה זה.

לאחר שהזין הלקוח את פרטיו האישיים באתר ו/או ביצע הזמנה, נתן בכך הלקוח את הסכמתו שהחברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל הלקוח באמצעות דיוור ישיר ו/או דואר אלקטרוני ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקס, למטרות קידום מכירות ושיווק, כולל פניות בגין מוצרים, שירותים, מחירים ומבצעים הקשורים אל החברה. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ביחס לכך, והוא מוותר על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981. במידה והלקוח מעוניין להפסיק קבלת תכנים אלה מהחברה, עליו להודיע על כך לחברה.

החברה תשתמש בפרטים האישיים שהלקוח מוסר בעת ביצוע ההזמנה רק לצרכים שפורטו לעיל, לצרכי תפעול האתר, העברת מידע ללקוח, וביצוע הזמנות באתר.

שונות

כל הימנעותה של החברה מעמידה על זכותה, לא יחשבו כוויתור, הימנעות או היווצרות נוהג לגבי מקרים אחרים.

כל פטור ו/או העדר אחריות המוקנה לחברה על פי הוראות תקנון זה מוקנה בזאת גם למנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה, וכן כל גורם אחר הקשור באספקת השירותים המוצרים והתכנים, כפי שאלו יהיו מעת לעת.

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד במחוז חיפה/ נצרת תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.99

הירשמו לאתר וקבלו
קוד קופון

10% הנחה

בקנייה הראשונה

תודה שנרשמתם!
הכניסו את קוד הנחה

yodfat.shop10

בשלב התשלום וקבלו 10%
הנחה לקנייה ראשונה.